Lu pikir la sendiri... :)

1. Terangkan bentuk - bentuk penyeksaan yang diterima oleh Sumayyah dan keluarganya.

2. Nyatakan 3 sumbangan Sumayyah dalam mempertahankan kesucian akidah Islam.

3. Nyatakan 3 sifat peribadi Sumayyah.

4. Nyatakan 3 iktibar yang diperolehi daripada kisah Sumayyah.
That's all ! Thank you for spending your time with us :) ! Your attention is really appreciated .